• Công thức tính toán để gia công bánh răng ?

  Cò anh em nào bên lĩnh vưc cớ khí cho mình hỏi, công thức tính toán để gia công bánh răng, làm sao để tính được bgao nhiêu răng khi mình làm bánh rang có đường kính theo yêu cầu cua mình, làm sao mình tính được đường kính bánh răng khi mình cần làm số răng như mình mong muốn. mình cần gấp lắm, bạn nào biết chỉ mình với nha

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 23-07-2011 11:04 6991
Bình Luận
Trả lời (4)
 • Đây nữa bạn ơi

  23/07/2011 Viết bình luận
 • Hi`! Cơ khí không phải lĩnh vực yêu thích của mình nên không giúp đc bạn rồi!

  23/07/2011 Viết bình luận
 • Mình không rành lĩnh vực này lắm nhưng tìm được cái này, bạn xem có được ko nhé

  23/07/2011 Viết bình luận
 • Tính bánh răng thay thế khi tiện ren

  Phương trình xích cắt ren
  a. Công thức tính tỉ số truyền của bộ bánh răng thay thế:
  i =P/Pvm = (Z1/Z2)X(Z3/Z4)
  i- Tỉ số bộ bánh răng thay thế
  P – Bước ren cần gia công
  Pvm- Bước ren trục visme
  Z- số răng của bánh răng 1;2;3;4.
  b. Điều kiện ăn khớp :
  Để có thể lắp được các bánh răng lên chạc và chúng không tỳ vào trục lắp các bánh răng thì khi chọn bánh răng thay thế ta phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  Z1 + Z2 > Z3 +15 răng ;
  Z3 + Z4 > Z2 +15 răng ;
  c. Bộ bánh răng trên máy tiện : gồm có hai loại
  - Bộ 5: = 20; 25; 30. . . . ..115; =120 ( có 21 bánh).
  - Bộ 4: = 20; 24; 28. . . . ..116; =120 ( có 26 bánh).
  Ngoài ra mỗi bộ bánh răng có kèm thêm bánh răng đặc biệt =127.
  Lưu ý :
  - Các bánh răng thay thế phải được chọn trong cùng một bộ
  - Có thể có nhiều kết quả khác nhau thỏa mãn bước ren cần tìm
  - Có thể dùng một cặp hoặc ba cặp bánh răng thay thế.
  d. Tính toán bánh răng thay thế:
  Có rất nhiều phương pháp tính nhưng đơn giản nhất là phương pháp nhân tử số và mẫu số là những số nằm trong bộ bánh răng.
  1. Lắp 3 bánh răng: Zt, Zg và Ztg

  i = Zt/Zg = P/Pvm

  Vd: Bánh răng thay thế để tiện ren có bước P = 3 mm trên máy tiện có bước vitme Pvm = 6 mm
  i = Zt/Zg = P/Pvm = 3/6 = 1/2 (20/40; 25/50; 30/60; 40/80; 50/100; 60/120)

  2. Lắp 4 bánh răng: Z1 , Z2, Z3, Z4
  i =P/Pvm = (Z1/Z2)X(Z3/Z4)
  Vd: Bánh răng thay thế để tiện ren có bước P = 0,5 mm trên máy tiện có bước vitme Pvm = 6mm.
  i =P/Pvm = (Z1/Z2)X(Z3/Z4) = 0,5/6 = 5/60 = 1/12 = (1/4) x (1/3)
  = (20/60) x (30/120).

  Chúc các bạn thành công

  23/07/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay