• Nguyễn Văn Tĩnh
  Nguyễn Văn Tĩnh
 • Công thức tính đường cao của tam giác?

  Công thức tính đường cao của một tam giác khi biết 2 cạnh và tổng 2 đường cao hai cạnh tương ứng

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 03-03-2013 10:10 979
Bình Luận
Trả lời (1)
 • Đường cao của tam giác sẽ tạo ra tam giác vuông, bạn tham khảo các tính chất TẠI ĐÂY để tìm ra công thức nhé http://az24.vn/hoidap/cong-thuc-tinh-duong-cao-cua-tam-giac-d2897903.html

  04/03/2013 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay