• conyeubama
  conyeubama
 • Công thức tính diện tích tam giác đều?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 15-01-2011 00:00 7857
Bình Luận
Trả lời (5)
 • ngu quá

  http://az24.vn/hoidap/cong-thuc-tinh-dien-tich-tam-giac-deu-d1590631.html

  01/07/2013 Viết bình luận
 • muon tinh dien tich hinh tam giac deu , ta lay day nhan cho chieu cao roi chia 2

  17/01/2011 Viết bình luận
 • Diện tích tam giác đều bằng độ dài một cạnh nhân căn bậc hai của 3 rồi chia cho 2

  16/01/2011 Viết bình luận
 • Bình phương cạnh sau đó nhân căn bậc 2 của 3 rồi chia tất cả cho 4. Còn công thức của bạn ở trên chỉ mới tính chiều cao của tam giác đều thôi.

  19/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay