• dieath
  dieath
 • Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 15-01-2011 00:00 6766
Bình Luận
Trả lời (9)
 • S= dài nhân rộng

  20/01/2011 Viết bình luận
 • Vip thứ nhất trả lời bậy nào, có công thức tình diện tích xung quanh hình chữ nhất đấy chứ. Này nhé: a là chiều dài b là chiều rộng c là chiều cao Diện tích xung quanh nè: 4ac Diện tích toàn phần nè: 4ac+2ab

  16/01/2011 Viết bình luận
 • tính thể tích là dài nhân rộng nhân cao

  18/01/2011 Viết bình luận
 • a: chiều dài b:chiều rộng c:chiều cao Sxq= chuvi đáy x chiều cao = 2(a+b) x c Stp = Sxq + S 2đáy = [2(a+b) x c] + 2ab

  16/01/2011 Viết bình luận
 • thật đơn giản, nhưng có lẽ bạn hỏi nhầm vì nói đến hình hộp chữ nhật là nói đến thể tích của nó chứ không nói diện tích, và công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là: V = S đáy x chiều cao. ô kê!

  20/01/2011 Viết bình luận
 • dài rộng cao nhân lại coi nhau là xong còn câu hõi nào khac nửa không

  19/01/2011 Viết bình luận
 • Muốn tính diện tích hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích đáy nhân với chiều cao,gà quá bạn ơi hay không biết tính cả diện tích đay.

  17/01/2011 Viết bình luận
 • Cộng S xung quanh và S toàn phần là xong

  20/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay