• memilk
  memilk
 • Công thức tính chu vi tam giác là gì ?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 12-01-2011 00:00 6570
Bình Luận
Trả lời (14)
 • Đương nhiên là tổng độ dài 3 cạnh. Chỉ nói thêm là tích độ dài 3 cạnh nếu là tam giác đều. Và là tổng của 2 lần cạnh cân và cạnh còn lại trong tam giác cân.

  20/01/2011 Viết bình luận
 • Chu vi tam giác đơn giản là p=a+b+c với a,b,c là độ dài 3 cạnh.

  16/01/2011 Viết bình luận
 • = 3 CẠNH CỘNG LẠI

  16/01/2011 Viết bình luận
 • Chu vi tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh

  19/01/2011 Viết bình luận
 • avata
  ket

  bang tong chieu dai ba canh cong lai do ban (cung don vi do) ban dang thu dat cau hoi tren YHD ha? thanh cong rui do ban. chuc ban vui! ^^'

  16/01/2011 Viết bình luận
 • Chu vi tam giác là tổng của ba cạnh tam giác. P = a+b+c a,b,c : là các cạnh tam giác. Không có công thức tính chu vi tam giác đâu vì 3 cạnh đều biến đổi mà không có mối quan hệ với nhau. Tam giác đều thì chiều dài ( cạnh) x 3

  20/01/2011 Viết bình luận
 • 3 cạnh cộng lại

  18/01/2011 Viết bình luận
 • Gọi ba cạnh của tam giác lần lượt là a,b,c.Công thức tính chu vi : a+b+c.Xong!

  20/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay