• dieath
  dieath
 • Công thức tính cạnh huyền của tam giác vuông?

  hãy giúp tôi nhé!

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 17-01-2011 00:00 11175
Bình Luận
Trả lời (2)
 • VD:AB là cạnh góc vuông, AC là cạnh góc vuông &BC là cạnh huyền.Ta có: BC bình phương=AB bình phuơng+ AC bình phương =>BC=căn bậc 2 của AC + căn bậc 2 của AB .

  22/01/2011 Viết bình luận
 • theo định lý Pitago thì bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương 2 cạnh góc vuông.

  23/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay