• nguyen
  nguyen
 • Chồng Quý Tỵ, vợ Đinh Tỵ, sinh con năm 2013 hợp không?

  Toi tuoi quy ty, vo tuoi dinh ty, vay cho toi hoi, toi muon sinh con vao nam 2013 co tot k? va nen sinh con trai hay gai? xin cam on.

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 29-02-2012 08:14 637
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Năm 2013 không tốt để sinh bé với vợ chồng bạn vì xem ngũ hành sinh khắc, thiên can xung hợp, địa chi xung hợp đều không tốt. Còn năm 2014 thì khá hợp để sinh con với tuổi của vợ chồng bạn.

  Bạn tham khảo thêm nhé:

  Sinh con năm 2014 mùa nào, tháng nào tốt?

   

  29/02/2012 Viết bình luận
 •  

  Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
  Năm : Qúy Tỵ [巳]
  Mệnh : Trường Lưu Thủy
  Cung : Khôn
  Niên mệnh năm sinh : Thổ
  Năm : Qúy Tỵ [巳]
  Mệnh : Trường Lưu Thủy
  Cung : Khảm
  Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
  Năm : Đinh Tỵ [丁巳]
  Mệnh : Sa Trung Thổ
  Cung : Khảm
  Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
  Năm : Qúy Tỵ [巳]
  Mệnh : Trường Lưu Thủy
  Cung : Khảm
  Niên mệnh năm sinh : Thuỷ

  Về Mệnh

  Về Mệnh
  Mệnh Cha : Âm Thủy - Mệnh Con : Âm Thủy   =>   Bình Mệnh Mẹ : Âm Thổ - Mệnh Con : Âm Thủy   =>   Tương Khắc

  Về Thiên Can

  Về Thiên Can
  Thiên can Cha : Qúy - Thiên can Con : Qúy   =>   Bình Thiên can Mẹ : Đinh - Thiên can Con : Qúy   =>   Tương Khắc

  Về Địa Chi

  Về Địa Chi
  Địa chi Cha : Tỵ - Địa chi Con : Tỵ   =>   Bình Địa chi Mẹ : Tỵ - Địa chi Con : Tỵ   =>   Bình

  Về Cung

  Về Cung
  Cung Cha : Khôn - Cung Con : Khảm   =>   Tuyệt Mạng (không tốt) Cung Mẹ : Khảm - Cung Con : Khảm   =>   Phục Vị (tốt)

  Về Niên mệnh năm sinh

  Về Niên mệnh năm sinh
  Niên mệnh năm sinh Cha : Thổ - Niên mệnh năm sinh Con : Thuỷ   =>   Tương Khắc Niên mệnh năm sinh Mẹ : Thuỷ - Niên mệnh năm sinh Con : Thuỷ   =>   Bình

  Nếu bác snh cháu năm 2013 thì không hợp tuổi đâu! 

  Tuy nhiên năm 2014 thì lại khá đẹp:

   

  Tuổi ChồngTuổi ConTuổi VợTuổi Con
  Năm : Qúy Tỵ [巳]
  Mệnh : Trường Lưu Thủy
  Cung : Khôn
  Niên mệnh năm sinh : Thổ
  Năm : Giáp Ngọ [甲午]
  Mệnh : Sa Trung Kim
  Cung : Khôn
  Niên mệnh năm sinh : Thổ
  Năm : Đinh Tỵ [丁巳]
  Mệnh : Sa Trung Thổ
  Cung : Khảm
  Niên mệnh năm sinh : Thuỷ
  Năm : Giáp Ngọ [甲午]
  Mệnh : Sa Trung Kim
  Cung : Khôn
  Niên mệnh năm sinh : Thổ

  Về Mệnh

  Về Mệnh
  Mệnh Cha : Âm Thủy - Mệnh Con : Dương Kim   =>   Tương Sinh Mệnh Mẹ : Âm Thổ - Mệnh Con : Dương Kim   =>   Tương Sinh

  Về Thiên Can

  Về Thiên Can
  Thiên can Cha : Qúy - Thiên can Con : Giáp   =>   Bình Thiên can Mẹ : Đinh - Thiên can Con : Giáp   =>   Bình

  Về Địa Chi

  Về Địa Chi
  Địa chi Cha : Tỵ - Địa chi Con : Ngọ   =>   Bình Địa chi Mẹ : Tỵ - Địa chi Con : Ngọ   =>   Bình

  Về Cung

  Về Cung
  Cung Cha : Khôn - Cung Con : Khôn   =>   Phục Vị (tốt) Cung Mẹ : Khảm - Cung Con : Khôn   =>   Tuyệt Mạng (không tốt)

  Về Niên mệnh năm sinh

  Về Niên mệnh năm sinh
  Niên mệnh năm sinh Cha : Thổ - Niên mệnh năm sinh Con : Thổ   =>   Bình Niên mệnh năm sinh Mẹ : Thuỷ - Niên mệnh năm sinh Con : Thổ   =>   Tương Khắc

  

  29/02/2012 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay