• hot
  hot
 • Cho mình hỏi 1kg vàng thì bằng bao nhiêu cây vàng vậy ?

  Cho mình hỏi 1kg vàng thì bằng bao nhiêu cây vàng vậy ?
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 02-02-2011 00:00 6069
Bình Luận
Trả lời (4)
 • Các đơn vị đo lường của Vàng: Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, khối lượng của vàng được tính theo đơn vị là cây (lượng hay lạng) hoặc là chỉ. Một cây vàng nặng 37,50 gram. Một chỉ bằng 1/10 cây vàng. Trên thị trường thế giới, vàng thường được tính theo đơn vị là troy ounce (Quy ước là Ounce). 1 troy ounce tương đương 31.103476 gram.

  - Tuổi vàng (hay hàm lượng vàng) được tính theo thang độ K (karat). Một Karat tương đương 1/24 vàng nguyên chất. Vàng 9999 tương đương với 24K. Vàng 24k cũng được gọi là vàng mười
  Khi người ta nói tuổi vàng là 18K thì nó tương đương với hàm lượng vàng trong mẫu xấp xỉ 75%. Vàng dung trong ngành trang sức thông thường còn gọi là vàng tây có tuổi khoảng 18K.

  Đơn vị yết giá trên thị trường thế giới(thông thường): USD/Troy ounce

      1 troy ounce =31.1034768 grams
      1 ounce (1 troy ounce) = 8,29426 Chỉ vàng (0,829426 Lượng)
      1 Lượng = 1.20565 Troy ounce
      1 chỉ vàng = 3.75 grams
      10 chỉ vàng = 1 lượng

  Có nhiều thông tin nói rằng đơn vị đo lường vàng của Việt nam sử dụng đơn vị đo lường cổ của Trung Quốc nên 1 cân (kg) bằng 16 lượng (hay lạng) là hoàn toàn sai. Vì 1 cân của Trung Quốc cũng không bằng 1kg đơn vị đo lường quốc tế.

  Dựa vào công thức 1 chỉ vàng = 3.75 grams. Ta có 1 lượng vàng = 37.5 gram. Vậy nên 1 Kg Vàng bằng 26.66666666666667 lượng vàng (hay 26 lượng, 6 chỉ, 6 phân, 6 ly).

  Các bạn cần chú ý: có rất nhiều đơn vị ounce được định nghĩa khác nhau

  ví dụ: International avoirdupois ounce = 28.349 523 grams;
  Roman uncia or ounce = 27.3 grams;
  Maria Theresa ounce = 28.0668 grams;
  Metric ounces = 100 grams…

  Nguồn: http://kinhnghiem.thenao.com/don-vi-luong-va-cach-qui-doi-gia-vang-gioi-va-vang-trong-nuoc-1242691.html

  22/09/2013 Viết bình luận
 • avata
  hot

  Trả lời này đã bị xóa vì vi phạm "Nguyên tắc cộng đồng"

  04/02/2011 Viết bình luận
 • avata
  hot

  26 cay le mot ty

  08/02/2011 Viết bình luận
 • avata
  hot

  1 cây vàng là 10 chỉ 1cây vàng nặng 3,50g 1 kg vàng là 26 cây 2chỉ ^^

  04/02/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay