• bachunchin
  bachunchin
 • Cho e hỏi 1GB bằng bao nhiêu MB?

  Cho e hỏi 1GB=?MB và 1,5GB = ?MB
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 09-01-2011 00:00 8078
Bình Luận
Trả lời (6)
 • 1G = 1024 Mb 1.5G = 1536 Mb

  17/01/2011 Viết bình luận
 • 1KB=1024B 1MB=1024KB 1GB=1024MB 1TB=1024KB 1PB=1024TB

  19/01/2011 Viết bình luận
 • Cái này tùy nhiều cái lém: Theo lý thuyết thì 1Gb = 1024 Mb Nhưng thực tế (theo nhà sản xuất) 1Gb = 1000 Mb. => 1.5Gb = 1500 Mb (Theo Nhà sản xuất) = 1536 Mb (Theo lý thuyết) Ví dụ thực tế: bạn mua một ổ đĩa cứng 320 Gb, vậy thực tế ổ cứng của bạn là bao nhiêu? "327 680 Mb hay 320 000 Mb" Bạn tự tìm hiểu thêm nghen, có thể ra tiệm net hoặc qua nhà bạn bè, cứ thử tính đi nghen. Thế nhé.

  19/01/2011 Viết bình luận
 • avata
  adf

  1GB=1024Mb, 1.5Gb=1536Mb

  16/01/2011 Viết bình luận
 • 1 gia-ga-bai (GB) = 1.024 mê-ga-bai (MB) = 1.048.576 ki-lô-bai (kB) = 1.073.741.824 bai (byte) = 0,0009765625 tê-ra-bai (TB) 1,5 GB = 1.536 MB = 1.572.864 kB = 1 .610.612.736 byte = 0,00146484375 TB

  18/01/2011 Viết bình luận
 • 1Gb = 1024 MB -> 1.5 GB = 1536 MB !!! Cái nào cũng vậy cứ cái đơn vị lớn hơn cái đơn vị trước đó thì đều là 1024 hết

  16/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay