• mechunchin
  mechunchin
 • Cấu trúc đề thi Đại học môn Hóa học năm 2014?

  Bạn nào có cấu trúc đề thi đại học môn Hóa học năm 2014 thì chia sẻ mình với?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 11-02-2014 10:41 1353
Bình Luận
Trả lời (1)
 • avata
  pen

  CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA (KHỐI A,B)

  Cả nhà tham khảo nhé http://az24.vn/hoidap/cau-truc-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-hoc-nam-2014-d2901571.html

  I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 CÂU)

  - Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học: 2 câu
  - Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học: 2 câu
  - Sự điện li: 1 câu
  - Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng: 3 câu
  - Đại cương về kim loại: 2 câu
  - Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng: 5 câu
  - Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu
  - Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon: 2 câu
  - Dẫn xuất halogen, ancol, phenol: 2 câu
  - Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
  - Este, lipit: 2 câu
  - Amin, amino axit, protein: 3 câu
  - Cacbonhidrat: 1 câu
  - Polime, vật liệu polime: 1 câu
  - Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông: 6 câu

  II- PHẦN RIÊNG
  Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

  A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):
  - Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
  - Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
  - Đại cương về kim loại: 1 câu
  - Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
  - Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
  - Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
  - Amin, amino axit, protein: 1 câu

  B- Theo chương trình nâng cao (10 câu):
  - Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu
  - Anđehit, xeton, axit cacbonxylic: 2 câu
  - Đại cương về kim loại: 1 câu
  - Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng: 2 câu
  - Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường: 1 câu
  - Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu
  - Amin, amino axit, protein: 1 câu

  Chúc các bạn ôn thi thật tốt! http://az24.vn/hoidap/cau-truc-de-thi-dai-hoc-mon-hoa-hoc-nam-2014-d2901571.html

  11/02/2014 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay