• Câu ca dao, tục ngữ về tính liêm khiết và tôn trọng người khác?

    em mun bek cac cau ca dao tuc ngu ve tinh liem khiet va ton trong nguoi khac 2 cai rieng nka mong anh chi giup em

  • avatar
    • smile
    • smile
    • smile
    • smile
    • smile
    • smile
    • smile
    • smile
    • smile
    • smile
    • smile
    • smile
    • smile
Ngày đăng: 09-09-2011 20:33 7853
Bình Luận
Trả lời (5)
  • Bonus cho em những câu ca dao, tục ngữ về tôn trọng người khác!

    - Ai ơi! bưng bát cơm đầy
    Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
    - Ân báo nghĩa đền.
    - Ăn quả nhớ kẻ làm vườn
    Uống nước phải nhớ nước nguồn chảy ra.
    - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
    - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Có bát cơm đầy, nhớ đến nhà nông
    Đường đi cách bến cách sông
    Muốn qua giòng nước, nhờ ông lái đò!
    - Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
    Uống nước nhớ người đào giếng.
    - Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
    Ăn cơm nhớ Thần Nông cày ruộng.
    - Anh với em như quế với gừng
    Dẫu xa nhân nghĩa xin đừng tiếng chi!
    - Bình Sơn đất mặn đồng chua,
    Nhưng mà nhân nghĩa không thua nơi nào.
    - Đèn nào cao bằng đèn Sở Thượng
    Nhân nghĩa nào trượng bằng nhân nghĩa phu thê
    Dầu anh có lạc Sở qua Tề
    Năm ba bữa anh cũng trở về thăm em.
    - Đường mòn nhân nghĩa không mòn.
    - Không thầy đố mày làm nên.
    - Lâu ngày nhớ lại kẻo quên
    Tình thân nghĩa cũ có bền hay không?
    - Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
    - Người còn thì của cũng còn
    Miễn là nhân nghĩa vuông tròn thì thôi.
    - Người ở xét công vợ chồng xét nhân nghĩa.
    - Nhân nghĩa nào giữ được lâu
    Vắng chồng hôm trước hôm sau ngứa nghề!
    - Nợ đòi trả trả vay vay
    Nợ tình biết trả đến ngày nào xong?
    - Ra về em nắm áo kéo xây
    Bao nhiêu nhân nghĩa trả đây rồi về.
    - Ruộng sâu cấy lúa đứng chùm
    Biết ai nhân nghĩa chỉ giùm làm ơn.
    - Sơn cách, thủy cách, lòng không cách
    Đường dù xa, nhân nghĩa không xa
    Đi đâu anh hãy ghé qua nhà
    Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em!
    - Thương ai chữ nghĩa hơn vàng
    Chữ nhân coi trọng, chữ sang bình thường.
    - Thuyền chài, thuyền lái, thuyền câu
    Biết thuyền nhân nghĩa ở đâu mà tìm.
    - Tiền tài phá nhân nghĩa
    - Tìm vàng, tìm bạc dễ tìm
    Tìm câu nhân nghĩa khó tìm bạn ơi!
    - Tôi tớ xét công, vợ chồng xét nhân nghĩa.
    - Trên cao đã có thánh tri,
    Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ.
    - Uống nước nhớ kẻ đào giếng.
    - Vi nhân bất phú, vi phú bất nhân.
    - Vay chín thì trả cả mười
    Phòng khi túng lỡ có người cho vay.
    - Vay chín trả mười
    Vay đấu trả bồ.
    - Vay một miếng trả một năm.
    - Vay nên nợ (ơn), trả nên nghĩa.

    10/09/2011 Viết bình luận
  • Câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác nè!

    Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

    Nhập gia tùy tục

    Có đi có lại mới toại lòng nhau

    Đất có thổ công, sông có hà bá

    Ngày thường chả mất nén hương
    Đến khi gặp chuyện ôm lưng thày chùa

     

    10/09/2011 Viết bình luận
  • Về tính liêm khiết nè bạn

    - Đói cho sạch, rách cho thơm

    - Cây ngay bóng thẳng, cây cong bóng vẹo

    - Áo rách cốt cách người thương

    - Của thấy không xin
    Của công giữ gìn
    Của rơi không nhặt

    - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...

    - Cay ngay ko so chet dung

    - chet dung con hon song quy

    - chet vinh con hon song nhuc

    - giay rach phai giu lay le

    10/09/2011 Viết bình luận
  • Thêm những câu ca dao, tục ngữ về tính liêm khiết cho em nữa nè!

    Ban ngày quan lớn như thần
    Ban đêm quan lớn tần mần như ma

    Cậu cai nón dấu lông gà
    Ngón tay đeo nhẫn, mặn mà dương oai (*)
    Ba năm được một chuyến sai
    Áo ngắn đi mượn áo dài đi thuê!

    Đất Cần Thơ nam thanh nữ tú
    Đất Rạch Giá vượn hú chim kêu
    Quản chi nắng sớm mưa chiều
    Lên doi xuống vịnh cũng chèo thăm em

    Chơi với Quan Thanh Lâm
    Như giáo đâm vào ruột

    Chơi với quan viên Kẻ Vẽ
    Không còn có bát mẻ mà ăn

    Công thì thưởng tội thì trừng
    Đặng không mừng, mất không lo
    Ăn chưa no, lo chưa tới
    Ăn cơm mới, nói chuyện cũ

    Em là con gái đồng trinh
    Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè
    Ông Nghè sai lính ra ve
    - Trăm lạy ông Nghè, em đã có con !
    - Có con thì mặc có con
    Thắt lưng cho tròn, mà lấy chồng quan

    Thứ nhất Ba Gia Thứ hai Tú Xuất
    Tráo trưng lưng bát ngồi mát bát đầy
    Khéo miệng mà chả khéo tay
    Đẽo cày ra cuốc còn hay nỏ mồm

    Công bình chính trực

    Chịu oan mang tiếng bán vàm
    Bán vàm tôi bán điếm đàng tôi không

    Cần câu nhơn
    Cần câu ngãi
    Cần câu phải
    Cần câu khôn
    Ân ai các đấng cô hồn
    Đuổi con cá nọ chạy dồn ăn câu!
    

    10/09/2011 Viết bình luận
  • Câu ca dao, tục ngữ về tính liêm khiết:

    +Cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vạy
    + Tu thân rôì mới tề gia
    Lòng ngay nói thật gian tà mặc ai
    + Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành
    + Những người tính nết thật thà
    Đi đâu cũng được người ta tin dùng
    + Mất lòng trước, được lòng sau
    + Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng
    +Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư .
    + Cây ngay ko sợ chết đứng .
    + Đói cho sạch, rách cho thơm
    Chớ có bờm xôm, để đời tiếng xấu
    + Khó mà biết lẽ biết lời
    Biết ăn biết ở như người giàu sang.
    + Cười người chớ vội cười lâu
    Cười người hôm trước hôm sau người cười.
    + Áo rách cốt cách người thương.
    + Ăn có mời ; làm có khiến.
    + Mặc đẹp chưa - hẳn đã là sang..!
    Kém phẩm vô tâm, khạc nhổ càng.!
    Tư cách trang đài, do biết nghĩ
    Kín đáo, sạch sẽ "Tướng thật sang"
    + Ban ngày quan lớn như thần
    Ban đêm quan lớn tần mần như ma
    + Của thấy không xin
    Của công giữ gìn
    Của rơi không nhặt
    + Của mình thì giữ bo bo, của người thì đớp cho no mới về.
    + Giấy rách phải giữ lấy lề
    + Cọp chết để da, người ta chết để tiếng
    + Ngàn năm bia miệng thì còn

    10/09/2011 Viết bình luận
danh bạ các trang web Bacdau.vn