• Cần tìm tập 200 câu hỏi trắc nghiệm marketing căn bản?

  Ai có tập 200 câu hỏi trắc nghiệm  marketing căn bản k? gửi cho m với vì m lên tìm nhưng đã bị xóa mất rùi. giúp m với m đang rất cần, cảm ơn!

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 25-12-2011 20:49 1343
Bình Luận
Trả lời (4)
 • avata
  key

  Marketing căn bản down load TẠI ĐÂY

  Đề thi và đáp án môn Marketing căn bản TẠI ĐÂY

  Câu hỏi và bài tập Marketing căn bản TẠI ĐÂY

  Trắc nghiệm Marketing căn bản TẠI ĐÂY

  Hệ thống câu hỏi ôn tập môn marketing căn bản TẠI ĐÂY.

  Tài liệu hướng dẫn học tập Marketing căn bản TẠI ĐÂY.

  http://az24.vn/hoidap/can-tim-tap-200-cau-hoi-trac-nghiem-marketing-can-ban-d2886187.htmlhttp://az24.vn/hoidap/can-tim-tap-200-cau-hoi-trac-nghiem-marketing-can-ban-d2886187.htmlhttp://az24.vn/hoidap/can-tim-tap-200-cau-hoi-trac-nghiem-marketing-can-ban-d2886187.htmlhttp://az24.vn/hoidap/can-tim-tap-200-cau-hoi-trac-nghiem-marketing-can-ban-d2886187.htmlhttp://az24.vn/hoidap/can-tim-tap-200-cau-hoi-trac-nghiem-marketing-can-ban-d2886187.htmlhttp://az24.vn/hoidap/can-tim-tap-200-cau-hoi-trac-nghiem-marketing-can-ban-d2886187.html

  

  .

  

  .

  25/12/2011 Viết bình luận
 • bạn xem 200 câu hỏi TẠI ĐÂY nhé

  Đáp án tham khảo

  1d 2d 3b 4c 5c 6a 7b 8a 9c 10c
  11d 12d 13b 14a 15d 17a 18b 19a 20d
  21d 23a 24b 25b 26c 27d 28b 29b 30a
  31e 32b 33a 34c 35b 36c 37d 38d 40c
  41d 42c 43c 44c 45b 46d 47a 48c 49c 50a
  51d 52a 53c 54a 55b 56a 57d 58d 59d 60d
  61c 62c 63c 64a 65b 66c 67d 68d 69d 70a
  71d 72a 73b 74d 75a 76a 77c 78d 79d 80d
  81c 82d 83c 84b 85d 86b 87c 88d 89b 90c
  91d 92a 93a 94a 95c 96a 97c 98b 99c 100a
  101d 102a 103a 104a 105d 106a 107d 108c 109c 110d
  113c 114a 115d 116c 117c 118c 119a 120c
  121a 122d 123a 124a 125b 126b 127c 128c 129b 130c
  131d 132c 133a 134a 135d 136c 137d 138d 139a
  141a 142a 143d 144a 145c 146b 147c 148b 149a 150c
  151a 153a 154b 155c 156c 157b 158c 159d 160b
  161a 162d 163d 164d 165d 166b 167c 168b 169d 170b
  171d 173c 174d 175a 176c 178a 180d
  181d 182c 183b 184d 185b 186b 187b 188d 189a 190c 191b 196a

  Thêm TẠI ĐÂY nữa nhé http://az24.vn/hoidap/can-tim-tap-200-cau-hoi-trac-nghiem-marketing-can-ban-d2886187.html

  25/12/2011 Viết bình luận
 • bạn tham khảo cái này xem sao

  Câu hỏi Trắc Nghiệm Marketing

  25/12/2011 Viết bình luận
 • avata
  idq

  bạn down TẠI ĐÂY xem có được không nhé http://az24.vn/hoidap/can-tim-tap-200-cau-hoi-trac-nghiem-marketing-can-ban-d2886187.html

  25/12/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay