• Cách lùi thì trong câu bị động Tiếng Anh?

  Xin ? mọi người cách lùi thì trong câu Bị động trong Tiếng Anh vs

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 30-07-2011 16:55 3390
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Muốn chuyển câu trực tiếp, thực hiện các bứơc sau :

  1> Lùi Thì : giảm một thì so vs câu trực tiếp đuợc dẫn (lưu ý : chỉ lùi thì khi mênh đề chính trong câu có liên quan đến quá khứ : VD mệnh đề chính là he said , she said, hoặc I've said ; các mệnh đề thuộc hiện tại thì tuyệt đối kg lùi thì : I say she says ..)

  Hệ thống lùi thì : hiện tại đơn -. quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành -> quá khứ hoàn thành , hiện tại tiếp diễn -? quá khứ tiếp diễn , Tương lai đơn -> (will- would )

  2> Thay đổi các trạng ngữ, tân ngữ , tính từ sở hữu, đại từ phản thân, đại từ (nếu cần thiết ) (cái này thì học thuộc tình yêu ạ .

  Các dạng khác : dạng câu yêu cầu : S asked/ advised / forced .. sb to do sth
  Đó là basic : cái này nắm chắc kiến thức + áp dụng là xong, kg có gì khó cả

  30/07/2011 Viết bình luận
 • Trong câu tường thuật thì có câu điều kiện loại II và III là không lùi thì

  Nhưng câu điều kiện loại II cậu cũng có thể lùi thì nếu muốn (nhưng không ai dại mà làm thế cho rắc rối http://az24.vn/hoidap/cach-lui-thi-trong-cau-bi-dong-tieng-anh-d2263500.htmlhttp://az24.vn/hoidap/cach-lui-thi-trong-cau-bi-dong-tieng-anh-d2263500.html)

  Tag question là am I là dạng đặc biệt

  I am -----> aren't I

  nếu là I am not -------> am I

  30/07/2011 Viết bình luận
 • Thể bị động (The passive voice)

  a, Cách thành lập: Be + past participle

  (Tuỳ theo cách chia To be ở thi nào mà ta có câu bị động ở thì đó)

  b, cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động:

  -Lấy bổ túc từ trực tiếp (me,him,theboy,...) trong câu chủ động xuống làm chủ ngữ trong câu bị động.

  -Xem động từ chính trong câu chủ động chia ở thì nào thì chia To be trong cậu bị động sang thì đó, sau đó viết động từ chính ở quá khứ phân từ (P.P).

  - Lấy chủ ngữ trong câu chủ động xuống làm bổ túc từ trong câu bị động, phải viết giới từ By trước bổ túc từ đó.
  VD: câu chủ động: He ate a cake (Anh ta đã ăn một cái bánh)

  Câu bị động: A cake was eaten. ( Một cái bánh đã được anh ta ăn).

  Lưu ý:
  - Không thể đổi câu chủ động sang câu bị động nếu động từ trong câu chủ động không có bổ túc từ trực tiếp(ngoại động từ)

  VD: The plane landed one hour ago. (Chiếc máy bay đã hạ cánh cách đây một giờ đồng hồ)

  - Khi chuyển sang câu bị động phải chú ý sự hoà hợp giữa chủ từ và động từ chính trong câu(Chủ từ ở số ít thì động từ ở số ít, chủ từ ở số nhiều thì động từ ở số nhiều).

  -Nếu động từ trong câu chủ động có hai bổ túc từ thì khi chuyển sang câu chủ động ta lấy bổ túc từ nào xuống làm chủ ngữ cũng được, nhưng nếu không có ý nghĩa nhấn mạnh vào vật hay sự vật (bổ túc trực tiếp) thì thông thường lấy bổ túc từ gián tiếp(người) xuống làm chủ ngữ.

  Vd: He gave me a presen (Anh ấy tặng tôi một món quà)
  => I was given a present by him ( Tôi được tặng một món quà bởi anh ấy)

  -Trong câu bị động trạng từ chỉ nơi chốn thường đứng trước BY+ AGENT

  -Trạng từ chỉ thời gian thường đứng sau BY+AGENT trong câu bị động

  -Trạng từ chỉ thể cách thường đứng giữa Be và AGENT trong câu bị động

  -Bỏ BY+AGENT trong câu bị động khi nó có thể được hiểu ngầm, khi mơ hồ hoặc không quan trọng.

  -Không được bỏ hay tách các phần tử của động từ kép (look after, look up,...) khi chuyển sang bị động.

  VD: Dung loooked after my son yesterday. ( Hôm qua, Dung đã trông con trai của tôi)
  => My son was loooked after by Dung yesterday. ( Con trai của tôi được trông non bởi Dung ngày hôm qua)

  -Nếu câu chủ động có hình thức "S+V+O+Bare-infi.(Động từ nguyên mẫu không to)" khi chuyển sang bị động nguyên mẫu không to phải chuyển thành nguyên mẫu có to.

  VD: My father made me do that work.(CHa tôi buộc tôi làm công việc đó)
  => I was made to do that work by my father.(Tôi bị cha tôi buộc phải làm công việc đó).

  30/07/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay