• small_storm
  small_storm
 • Cách dùng của yet, already, ever, never trong thời hiện tại hoàn thành như thế nào ?

  Làm ơn cho mình biết về vị trí và ý nghĩa của các từ trên, cho mình mỗi từ 1 ví dụ... Thanks
 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 10-01-2011 00:00 4732
Bình Luận
Trả lời (1)
 • -Already dùng trong câu khẳng định, already có thể đứng ngay sau have và cũng có thể đứng ở cuối câu. We have already written our reports. We have written our reports already. -Yet dùng trong câu phủ định, câu nghi vấn. Yet thường xuyên đứng ở cuối câu. We have'nt written our reports yet. Have you written your reports yet? Trong một số trường hợp ở thể phủ định, yet có thể đứng ngay sau have nhưng phải thay đổi về mặt ngữ pháp: động từ PII trở về dạng nguyên thể có to và không dùng not. John has yet to learn the material = John hasn't learnt the material yet. - Ever = vào bất cứ lúc nào, bao giờ,đã từng bạn dùng trong câu hỏi và câu phủ định, hoặc trong câu diễn đạt sự ngờ vực hoặc điềi kịên đứng trước verb. example : do you ever wish you were rich ? có bao giờ anh ước mong anh giàu hay không? nothing ever happens in this vilage. chưa bao giờ có điều gì xảy ra trong làng này cả. -Never = không bao giờ, không khi nào, bạn dùng trong câu khẳng định, có tính quyết đoán. example : i will never agree to their demands tôi sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu của họ would you do that - Never anh sẽ làm điều đó chứ - Không bao giờ

  17/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay