• rong
  rong
 • Cách để con đậu mũ không hót tiếng chìa dâu than nữa?

  lúc nuôi một con đậu mũ con lớn không có chim màu tập nên lớn nó trỗ má đỏ bắt trước tiếng chìa dâu than hót cách nào để cho đậu mũ không hót tiếng chìa dâu than nữa, hay con đậu mũ đấy bỏ. nhờ các bác giúp mình hii http://az24.vn/hoidap/cach-de-con-dau-mu-khong-hot-tieng-chia-dau-than-nua-d2897574.htmlthank cam on nhe

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 14-02-2013 10:02 515
Bình Luận
Trả lời (1)
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay