• Nguyễn Trung Tân
  Nguyễn Trung Tân
 • Cách đăng kí tham gia thi thần tượng âm nhạc Vietnam Idol 2013?

  Anh/chị cho em hỏi khi nào cuộc thi thần tượng âm nhạc năm 2013 bắt đầu khởi động vậy? Thủ tục đăng ký như thế nào ạ! Em đang ở HN thi đăng ký ở đâu!

  Anh chị cho em hỏi là: Cuộc thi thần tượng âm nhạc năm 2013 khi nào tổ chức vậy ạ? Và đăng ký ở đâu và thủ tục như thế nào a? Em đang ở HN thì đăng ký ở đâu ạ!http://az24.vn/hoidap/cach-dang-ki-tham-gia-thi-than-tuong-am-nhac-vietnam-idol-2013-d2900349.html

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 14-07-2013 17:41 958
Bình Luận
Trả lời (0)
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay