• 26
  26
 • Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng?

  Bạn nào có tổng hợp các dạng toán về Phuong Trình mặt phẳng không, chia sẻ cho mình với. Thank

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 09-04-2011 09:32 1079
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Ui đúng cái mình đang cần. Thank bạn nha. hehe.

  09/04/2011 Viết bình luận
 • Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và thỏa mãn điều kiện cho trước
  Điều kiện cho trước là
  - Vuông góc với hai mặt phẳng cho trước
  - Song song với hai đường thẳng cho trước
  - Vuông góc với một mặt phẳng và song song với một đường thẳng cho trước…
  Dạng 2: Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm và thỏa mãn điều kiện cho trước
  Điều kiện cho trước là
  - Vuông góc với một mặt phẳng cho trước
  - Song song với một đường thẳng cho trước
  - Tạo với một mặt phẳng một góc cho trước…
  Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng chứa một đường thẳng và thỏa mãn điều kiện cho trước
  - Đi qua một điểm không thuộc đường thẳng đã cho
  - Song song với một đường thẳng cho trước
  - Vuông góc với một mặt phẳng cho trước
  - Tiếp xúc với một mặt cầu cho trước
  - Tạo với đường thẳng hay mặt phẳng một góc cho trước…
  Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt cho trước
  Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng cắt nhau hoặc song song với nhau.

  Tải file PDF ở đây: Cac dang Toan viet phuong trinh mat phang.

  09/04/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay