• Bói sinh con trai hay con gái ?

  Bạn lấy tuổi của vợ chồng mình (tuổi âm) và đoán xem sẽ là bé trai hay bé gái nha

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 29-07-2011 16:06 1805
Bình Luận
Trả lời (3)
 • Liệu có đúng ko? Mình mới có thai 1 tháng, bói là bé gái @@

  29/07/2011 Viết bình luận
 • Vợ chồng mình đều 26 tuổi, tháng tắt kinh là tháng 7, như vậy cũng là Bé Trai, ko biết đúng ko. he he

  29/07/2011 Viết bình luận
 • 25 tuổi, chồng 28 tuổi, tháng tắt kinh là tháng 4, vậy theo kinh dịch là Bé Trai. ^^

  29/07/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay