• Bài tập Vật lý nâng cao lớp 8?

  Hai ca nô xuất phát đồng thời từ 1 cái phao đựơc neo cố định ở giữa 1 dòng sông rộng. Các ca nô chuyển động sao cho quỹ đạo của chúng luôn là 2 đường thẳng vuông góc với nhau, ca nô A đi dọc theo bờ sông. Sau khi đi được cùng quảng đường L đối với phao, 2 ca nô lập tức quay trở về phao. Cho biết độ lớn vận tốc của mổi ca nô đối với nước luôn gấp n lần vận tốc U của dòng sông so với bờ. Gọi thời gian chuyển động đi và về của mỗi ca nô A & B lần lượt là Ta và Tb (bỏ ua thời gian quay đầu). xác định tỉ số Ta/Tb?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 17-07-2011 15:20 721
Bình Luận
Trả lời (0)
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay