• 1 won bang bao nhieu VND ngày hôm nay?

  1 won bang bao nhieu VND ngay 3/5/2011?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 03-05-2011 21:43 1191
Bình Luận
Trả lời (2)
 • Theo tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam


  Ngày 3/5/2011 và ngày 4/5/2011: Mua chuyển khoản là: 17.43 VND, bán ra: 21,46 VND

  04/05/2011 Viết bình luận
 • Ngày 3/5/2011 và ngày 4/5/2011: mua chuyển khoản: 17,43 và bán ra là 21,46.

  04/05/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay