• love123
  love123
 • 1 mét khối bằng bao nhiêu kg ?

  1 mét khối bằng bao nhiêu kg ?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 13-01-2011 00:00 15185
Bình Luận
Trả lời (13)
 • Đơn giản là : Trọng lượng (tấn hay 1000kg) = tỉ trọng của vật đó X số M3 (ví dụ ở đây m3 là 1)

  16/01/2011 Viết bình luận
 • 1 mét khối gì giả sử 1m khối nước thì nặng.. hơn 1m khối sắt không nhỉ, 2 đơn vị khác nhau mà.

  16/01/2011 Viết bình luận
 • Quái! Nhìn câu hỏi thì đoán biết được thành tích học tập!!! Bạn chịu khó vô http://www.botay.com sẽ có câu trả lời thỏa đáng!!!

  18/01/2011 Viết bình luận
 • minh hok bit ban hoi 1 m3 gì

  19/01/2011 Viết bình luận
 • 1 mét khối xốp chỉ nặng vài kg, nhưng 1 mét khối sắt thì nặng vài tấn. Mình nói như vậy bạn hiểu chứ.

  16/01/2011 Viết bình luận
 • 1 mét khối của gì ạ ? nước ? bê tông ? .... Vài ví dụ : 1 mét khối sắt sẽ nặng khoảng 7.874 kg; 1 mét khối nhôm nặng 2.700 kg; 1 mét khối vàng nặng 19.320 kg; 1 mét khối dầu nặng chỉ 920 kg; 1 mét khối bê tông nặng 2.500 kg, 1 mét khối nước nặng 1.000 kg…

  16/01/2011 Viết bình luận
 • Đây là 2 đơn vị đo lường không có công thức chuyển đổi lẫn nhau.

  16/01/2011 Viết bình luận
 • Lít hay lit là đơn vị đo thể tích thuộc hệ mét. Lít không là đơn vị SI, nhưng (cùng với các đơn vị như giờ và ngày), nó được liệt kê là một trong "các đơn vị ngoài SI được chấp nhận sử dụng với SI." Đơn vị thể tích của SI là mét khối (m³). Kí hiệu cho lít là chữ l thường hoặc L hoa. Chữ l viết tay (ℓ) cũng được sử dụng, nhưng không được BIPM chấp nhận. Một lit tương đương với: 0,001 mét khối, 1 đêximét khối, 1.000 xentimét khối, thể tích của một hình khối có cạnh 10 xentimét. Có 1.000 lit trong 1 mét khối (m³). Xem bảng so sánh thể tích ở 1 E-3 m³. Lit được chia thành các đơn vị nhỏ hơn bằng các tiền tố SI, 1 lit tương ứng với: 1.000.000 micrôlit (µL), 1.000 millilit (mL) = 1.000 xentimét (cm³), 100 xentilit (cL), 10 đêxilit (dL), 0,01 hectôlit (hL). Thể tích (và dung tích) lớn hơn có thể được đo bằng kilôlit (1 kL = 1.000 lit) hay mêgalit (1 ML = 1.000.000 lit). theo mình 1 mét khối bằng 1000 lít, 1 lít bằng 1 kg (nếu so sánh với nước). còn những chất khác thì 1 lít có thể ít hơn hoặc nhiều hơn 1 kg chất đó. VD: 1 lít cát có khối lượng 1,5 kg cát.

  19/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay