• ducthanh
  ducthanh
 • 1 lít nước đổi ra bằng bao nhiêu gam?

  1 lít nước đổi ra bằng bao nhiêu gam ?

  Vật lí lớp 9

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 07-01-2011 00:00 12901
Bình Luận
Trả lời (4)
 • 1 lít nước có trọng lượng là 1kg=1000g do đó 1 lít nước có trọng lượng là 1000 gam

  17/01/2011 Viết bình luận
 • 1lit nước = 1kg = 1000g

  19/01/2011 Viết bình luận
 • số lít nước bằng đúng số kg của nó nhưng khi đổi bạn phải dùng dấu suy ra chứ ko dc dùng dấu bằng và cái này chỉ áp dụng cho nước thuj nhák

  17/01/2011 Viết bình luận
 • bằng 1 kg=1000g.

  16/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay