• King Perfume
  King Perfume
 • 1 ha đất là bao nhiêu met đất vậy?

  Mình chỉ biết 1 mẫu ,1 công ,1 xào ,còn 1 ha đất là bao nhiêu m đất vậy các bạn .Ai biết chỉ dùm mình nha ..cám ơn trước

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 15-01-2011 00:00 10767
Bình Luận
Trả lời (5)
 • 1 mẫu = 1ha đó bạn 1 công = 1000 m2 1 sào = 360 m2 1 ha =10.000m2= 1 mẫu

  16/01/2011 Viết bình luận
 • 1Ha đất là một mẫu đó đó bạn = 10.000 m2 ,bạn mua sách toán lớp 3 về xem đi .... hí !!!... Hi !!!!

  18/01/2011 Viết bình luận
 • 1 ha = 10000 m2

  16/01/2011 Viết bình luận
 • 1 ha = 1 hecta = 10 000 m2 Thân.

  17/01/2011 Viết bình luận
 • avata
  top

  1 ha theo đúng chuẩn là bằng 1 mẫu, tức 10.000 mét vuông. Mến.

  19/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay