• hotgirl111
  hotgirl111
 • 1 độ F bằng bao nhiêu độ C thế, còn galong là gì thế ?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 11-01-2011 00:00 2727
Bình Luận
Trả lời (2)
 • - 1 độ C thì gần bằng 26 độ F - bạn tính theo công thức này nhé: C = (F- 32) : 1,8

  18/01/2011 Viết bình luận
 • sgk lớp 8 có đó bạn

  20/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay