• cry
  cry
 • 1 độ C bằng bao nhiêu độ F?

 • avatar
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
  • smile
Ngày đăng: 12-01-2011 00:00 3579
Bình Luận
Trả lời (11)
 • °F = °C × 1.8 + 32 Độ Celsius (°C hay độ C) là đơn vị đo nhiệt độ được đặt tên theo nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius (1701–1744), ông đầu tiên đề nghị hệ thống đo nhiệt độ giống nó vào năm 1742. Vào khoảng 1750, độ C được gọi độ bách phân, tuy đã được đổi tên theo ông Celsius năm 1948 tên cũ vẫn còn được sử dụng phổ biến. Một lý do tên bị đổi là thuật ngữ "bách phân" đã được sử dụng ở lục địa châu Âu để đo một góc phẳng bằng phần vạn của góc vuông. Fahrenheit, hay độ F, là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736).

  16/01/2011 Viết bình luận
 • 1 độ C bằng 33,8 độ F

  17/01/2011 Viết bình luận
 • 1 độ C= 33.8 độ F

  18/01/2011 Viết bình luận
 • 1 độ C bằng 33.8 độ F :)

  16/01/2011 Viết bình luận
 • ai do cho bang chung di chu hok bit ai dung het

  17/01/2011 Viết bình luận
 • độ F tính bằng cách lấy 9/5 độ C rồi cộng với 32, như vậy 1 độ C sẽ bằng 33,8 độ F

  20/01/2011 Viết bình luận
 • 0 độ C = 273 độ F => 1 độ C = 273+1=274 độ F

  16/01/2011 Viết bình luận
 • 1 do Celsius = 33,8 do Fahreinheit (tim' : Celcius Fahreinheit)

  19/01/2011 Viết bình luận
Bảo vệ cước điện thoại với WhyPay